Nyheder

Ole Gregersen 0 | Tags: Ordinær generalforsamling 2020

Kære alle

I dag er der præcis 3 uger til den ordinære generalforsamling (Bemærk vi har måttet udsætte generalforsamlingen fra maj til juni).
Vi håber derfor, at vi får lov til at afholde generalforsamlingen torsdag den 18. juni 2020, kl. 19:00. 
Vi kender ikke mødestedet endnu. Håber vi kan finde et i Birkerød.

Vi holder generalforsamling torsdag d. 18. juni 2020 med den tidligere udsendte dagsorden, som er ifølge vedtægterne. Du vil også i det tidligere udsendte materiale kunne finde bestyrelsens forslag til kontingent, budget og vedtægtsændringer.

Eventuelle...

Læs mere
Ole Gregersen 0 | Tags: Affaldssortering

Slut med forskellige systemer

Affaldssorteringen skal ensartes over hele landet, og det skal ske med et system, hvor affaldet deles op i ti forskellige typer.
Det mener regeringen, der kommer med forslaget som en del af en klimahandlingsplan, som skal bringe Danmarks udledning af drivhusgasser ned.

Ifølge miljøminister Lea Wermelin (S) skal affald sorteres på samme måde, uanset om det i hjemmet, sommerhuset, på arbejdspladsen eller i det offentlige rum.
Det handler om, at hvis vi skal genanvende og genbruge mere, skal vi også sortere mere.
...

Læs mere
Ole Gregersen 0 | Tags: Ingen træer fældes

Til orientering for alle.

Kongevejsskråningen: Der er ikke stemning for/flertal for en fældning af det store birketræ. Der er dog ingen tvivl om, at havde vi stillet en topbeskæring i udsigt vil der kunne skabes et flertal for det. Men i bestyrelsen har vi valgt at følge eksperternes råd om, at træerne vil gå ud, hvis de beskæres.

De to store træer ved Blok B (skel til Mølledamsvej 20): Der er heller ikke stemning for/flertal for en fældning af de to store træer. Her er ikke noget markant ønske, der peger i retning af, at udfaldet ville være...

Læs mere
Ole Gregersen 0 | Tags: Grenbunke ved bålpladsen

Kære alle.

Der er bare rigtig meget gang i Keilstruplund og forsk. projekter. Vi har på rimelig kort tid fået tømt containeren to gange. Lige nu har vi en dejlig tom container. Men der er gang i etablering af mange fundamenter til de nye affaldsbeholdere, hækklipning, almindelig beskæring. Og samtidig begynder vi en større beskærings- og fældningsrunde efter vores markvandring tilbage i april måned. SÅ NU BLIVER DET TILLADT, AT SMIDE GRENAFFALD PÅ OPPE PÅ TOPPEN AF SKRÅNINGEN VED BÅLPLADSEN. Det vil være godt hvis vi kan samle det midt på toppen af skråningen - sådan nogenlunde i en...

Læs mere
Ole Gregersen 0 | Tags: Gratis fliser og sten

Vi har en del fliser og brosten m.v. i overskud. Du kan se dem på det billede jeg har lagt i fotogalleriet på hjemmesiden. Du kan hente dem gratis, hvis du kan bruge dem. Du kan tage hele partiet eller det du har brug for. Du finder dem bag det åbne skur ved P-pladsen for traileren. De skal helst væk hurtigst muligt.

Ole Gregersen, formand (nr. 48)

Generalforsamlingen må aflyses!!!!      (28. maj 2020)

Så fik vi planen for genåbningen af Danmark, den såkaldte fase 2. Her til morgen har vi også fået indsigt i planen for genåbning af Danmark i fase 3 og fase 4. Det vil sige, at vi nu har nogle rammer frem til begyndelsen af september måned 2020.

Forsamlingsforbuddet blev ikke ophævet eller udvidet i fase 2. I fase 3 tales der om at forsamlingsforbuddet kan hæves til 30 til 50 personer. Vi har vurderet, at med behørig iagttagelse af myndighedernes retningslinjer vil vi i Grundejerforeningen kunne...

Læs mere

Kære alle,

Grundejerforeningen Keilstruplund – Generalforsamling 2020

                                               I henhold til GF’s vedtægter § 14 indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Keilstruplund

 

Torsdag den 28. maj 2020 kl. 19.00

I Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1, Glassalen på 1. sal

 

Bemærk! Da vi skal stemme om vedtægtsændringer er § 17 gældende:

Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede og afgiver stemme...

Læs mere