Nyheder

Ole Gregersen 0 | Tags: Rotter igen anmeldt til Kommunen

Vi har fået NY information om, at der også i dag torsdag er set en rotte i Keilstruplund, nu i Blok E ved nr. 55.

Så I må gerne fortsat holde udkig. Det er vigtigt, at vi bliver ved med at anmelde det til Kommunen, så vi presser dem til at gøre noget. Og det er også gjort i dag!

... Læs mere
Ole Gregersen 0 | Tags: Besked fra Kommunen om rotter

Kære alle.

Vigtig information fra Kommunen.

I anledning af flere observationer af rotte(r) her omkring blok D har vi netop haft besøg af en rottefænger/Kommunen.

Efter aftale med Kommunen udsender vi derfor en generel opfordring til alle grundejere om at undgå ,at der ligger noget spiseligt (fuglefoder, frugt, madrester og andet) på jorden eller andre steder, hvor rotter kan komme til det.

Det var rottefængerens opfattelse, at de rotter der besøger os i Keilstruplund lige nu, er hvad der kaldes "overfladerotter", dvs. ikke nogle, der færdes i kloakkerne. På grund af...

Læs mere

Vi har igen fået information om, at der IGEN er set en rotte i Keilstruplund, nu i haverne ved Blok D i haven ved nr. 48. Løb igennem hækken til nr. 50.

Måske er der flere rotter, så hold udkig. Det er vigtigt at vi bliver ved med at anmelde det til Kommunen, så vi presser dem til at gøre noget.

... Læs mere
Ole Gregersen 0 | Tags: Igen rotter i Keilstruplund

Vi har igen fået information om, at der er set en rotte i Keilstruplund, nu i haverne ved Blok D.

Måske er der flere rotter, så hold udkig.

... Læs mere
Ole Gregersen 0 | Tags: Affaldssortering

Nu skal vi snart til at sortere vores affald

Men hvad sker der egentligt med det, når vi har smidt de sorterede affaldsfraktioner i de nye beholdere?

Rudersdal Kommune er i færd med at indføre en ny ordning for genanvendeligt affald, som gør det muligt at komme af med de genanvendelige affaldstyper papir, plast, metal, glas (og pap*) helt tæt på boligen.

Men hvad sker der egentlig med det sorterede affald, når du har smidt det i affaldsbeholderen?

Det kan du læse mere om her ...

Læs mere
Ole Norlin 0

De regerende kattekonger udfordrer traditionen tro hele Keilstruplund til at mødes og slå katten af tønden.

Vi glæder os til at se jer alle sammen søndag kl. 11 på legepladsen.

Programmet:

  • Slå katten af tønden (en tønde til børnene og en tønde til de voksne)
  • Slikposer til børnene
  • Fastelavnsboller og pølser
  • Varm kakao

Tilmelding afleveres i postkassen hos Keilstruplund nr. 12, senest d. 16. februar.

De bedste hilsner
Kattekongerne Anne-Lisbeth (nr. 12) og Carl-Frederik (nr. 7)

Vi har på ny fået information om, at der igen er set en rotte i Keilstruplund, nu på fælles arealet ved Blok B. 

Så vi har desværre igen rotter i Keilstruplund. Og måske også flere...

Læs mere