september 2015

22-09-2015 Ole Norlin

Så lykkedes det endelig at få repareret rørlækagen i hus nr. 25.

Der var tale om en lækage i centralvarmefremløbsrøret, lokaliseret under badeværelset i nr. 25, 5-10 cm fra skillevæggen mellem nr. 25 og 27.

Tæringen var startet på ydesiden af røret, og da det viste sig at returløbsrøret også var tæret, blev begge rør udskiftet.

21-09-2015 Ole Gregersen

Bestyrelsen har skrevet således til alle beboerne i Blok A:

"Kære beboer,

Lækagen er lokaliseret til varmerørene under badeværelsesgulvet hos Peter og Kirsten i hus nr. 25.

Reparationsarbejdet trækker desværre ud, da VVS montøren har store udfordringer med at få repareret rørene på den sparsomme plads der findes i rørkanalen under gulvet.

20-09-2015 Lis og Lindy Søndergaard

Der vil være grenbunker i ugerne 41, 42 og 43  (altså fra 5. oktober) 3 steder:

  • Ved bålpladsen
  • Græsset ved Mølledamsvej
  • Ved Kongevejen

Kongevejsbunken er tilføjet efter ønske fra beboere. Men den allerede påbegyndte bunke skal flyttes til det rigtige sted

Med venlig hilsen

Lindy / koordinator

10-09-2015 Ole Gregersen

Som vi løbende har holdt bebyggelsen orienteret om har vi en større lækage i Keilstruplund. Efter et større arbejde er lækagen nu af et særligt sporingsfirma lokaliseret til blok A og nærmer bestemt til hus nr. 25. Vi skal nu i gang med at klarlægge hvor i huset skaden helt præcist er. Det er vi gået i gang med og det vil fortsætte i morgen. Vi har haft og har VVS-firma på opgaven. Lækagen har også udfordret vores varmesystem i alvorlig grad, således har vi i gennemsnit tabt ca. 600 liter vand pr. døgn.

09-09-2015 Mads-Jacob Klitgaard

Så er der kommet net i de nye fodboldmål på boldbanen bag blok B. Vi håber, de må blive til fornøjelse for alle i Keilstruplund i mange år fremover.

04-09-2015 Ole Norlin

Meget tyder på at rørlækagen skal findes i Blok A.

Vi er ved at undersøge om lækagen skal findes i et hus i Blok A, eller i det fælles rørsystem under blokken.

Vi har haft besøg af et sporingsfirma, men de har pt. ikke været i stand til at lokalisere lækagen.

03-09-2015 Ole Gregersen

Generalforsamling 2015:

Så er der gået et år igen i Keilstruplunds liv, og vi skal gøre status sammen på generalforsamlingen, som afholdes i Glassalen i Birkerød Idrætscenter til torsdag den 19. november 2015, kl. 19:00.

Samtidig vil jeg gerne benytte lejligheden til at oplyse jer om, at jeg stopper som formand (og bestyrelsesmedlem) for Grundejerforeningen.

Vi skal således vælge en ny formand og et par nye bestyrelsesmedlemmer.

Kunne du være interesseret i at være med i bestyrelsen, så kan du få nærmere oplysninger hos mig.