oktober 2015

30-10-2015 Ole Gregersen

Så har alle beboerne modtaget indkaldelse til generalforsamling, som afholdes torsdag den 19. november 2015, kl. 19:00 i Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1 - Glassalen på 1. sal. I din postkasse har vi afleveret indkaldelsen/dagsorden, regnskab for 2014/2015 samt forslag til budget for 2015/2016.

22-10-2015 Ole Norlin

Bestyrelsen er gjort bekendt med at 4 biler i Keilstruplund (ved Blok A, B og E) har fået punkteret et dæk ved brug af kniv. Hændelserne er desværre ikke sket samme dag, men på forskellige dage i oktober – typisk op til en weekend.
Det er nok en god idé at melde sådanne hændelser til politiet, så problemets omfang kan blive belyst.
Vi opfordrer beboerne til at holde et ekstra øje med mistænkelige personer i området.
Bestyrelsen