november 2015

23-11-2015 Ole Norlin

På generalforsamlingen blev det besluttet at hæve fremløbstemperaturen til radiatorerne med 5 grader.
Fremløbstemperaturen blev derfor reguleret 5 grader op natten mellem lørdag og søndag. Dette er gennemført for at kunne øge temperaturen i husene.
Den øgede fremløbstemperatur til husene medfører desværre også en øget returløbstemperatur, og det bidrager til et større varmetab samt en dårligere nedkøling af fjernvarmevandet i varmecentralen.
Samlet vil dette resultere i øgede fjernvarmeudgifter.

20-11-2015 Lis og Lindy Søndergaard

Der er varslet sne og frost de kommende dage. Det kan betyde, at det bliver nødvendigt med snerydning og saltning. Husk i den forbindelse, at afstanden mellem beplantning, skraldespande, kampesten m.m. og fortovet  skal være mindst 30 cm.

Husk også (i din egen interesse) at parkere bilen ca. 30 cm fra kantstenen.

Bestyrelsen

 

 

18-11-2015 Ole Gregersen

HUSK! Kom i god tid!!!

da det er meget svært at finde en parkeringsplads umiddelbart ved Birkerød Idrætscenter. Skal du i bil der op henvises til gymnasiets parkeringsplads eller ved Toftevangsskolen (Teglporten).

Generalforsamlingen starter kl. 19:00 (torsdag d. 19.11.15) i Glassalen på 1. sal i Birkerød Idrætscenter. Og vi skal afslutte senest kl. 22:00.

Der er servering af kaffe/the med kage - øl,vand og vin.

Ole Gregersen, formand

17-11-2015 Ole Gregersen

Kære alle.

14-11-2015 Ole Gregersen

GENERALFORSAMLING
Vi afholder den årlige generalforsamling på torsdag den 19. november 2015, kl. 19:00 i Birkerød Idrætscenter, Glassalen på 1. sal.

Bestyrelsen har modtaget 2 forslag fra bebeoerne og bestyrelsen har selv 2 forslag til behandling på generalforsamlingen. Følgende 4 forslag kommer således til behandling på generalforsamlingen:

1.

Forslag om en højere fremløbstemperatur på varmen (Henrik Lucas Hansen).

2.

Forslag om retningslinjer for parkering og opladning af el- og hybridbiler (Christian Nanni)

3.

07-11-2015 Ole Gregersen

Kære alle.

Jeg har gennem det senest mødte en del beboer, som har sagt til mig, at det vil være godt at vi fik mindet hinanden om følgende forhold:

07-11-2015 Ole Gregersen

Spar tid når gadelyset er gået ud

Jeg har på det seneste lagt mærke til, at vi igen har et par mørkelagte gadelamper - du kan hjælpe os alle og ikke mindst dig selv, hvis du gør noget........

Når gadelampen er mørk, kan du hurtigt og let selv indberette fejlen til DONG Energy, der står for driften af belysning på veje og stier i Rudersdal Kommune.

Du klikker dig blot ind på dongenergy.dk. Herefter søger du på adressen og det husnummer, som den defekte lysmast er placeret ud for (følg vejledningen under søgefeltet).

07-11-2015 Lis og Lindy Søndergaard

Tværstangen, der skal holde pressenningen på vores trailer på plads, har været forsvundet et stykke tid. Jeg har ikke kunnet opspore den, så nu appellerer jeg til den, der måtte vide hvor den befinder sig, om at bringe den tilbage.

Lindy / koordinator