februar 2016

22-02-2016 Lis og Lindy Søndergaard

Som I kan se i referatet fra sidste bestyrelsesmøde, har jeg fået nogle net fra MEFA til de store postkasser. Nettene lægges i bunden og kan medvirke til at forhindre våd post. I kan hente et net hos mig i nr. 40 i min træffetid, torsdag kl. 15 - 20.

Lindy / koordinator