marts 2016

27-03-2016 Lis og Lindy Søndergaard

Der må gerne lægges grenaffald i de 2 grenbunker ved hhv. Mølledamsvej og Kongevejen, indtil de bliver fjernet af vognmanden.

Lindy / koordinator