april 2016

07-04-2016 Lis og Lindy Søndergaard

Bestyrelsens årlige markvandring (besigtigelse af fællesarealerne) finder sted tirsdag den 19. april sidst på eftermiddagen. Har du ønsker, som du gerne vil have bestyrelsen til at se på, kan du enten sende en mail til undertegnede eller møde bestyrelsen på dagen.

Lindy / koordinator