januar 2017

19-01-2017 Ole Norlin

Hjemmesiden er nu blevet opdateret med et nyt menu punkt, ’Udlån’, til brug for udlån af inventar, redskaber m.m.
Under denne menu findes en beskrivelse af det nye booking system, samt relevant bruger dokumentation.
Der findes ligeledes links til booking systemet.

Der er samtidig foretaget en mindre opdatering af flere hjemmeside moduler, samt en opdatering af det bagved liggende system.

Hjemmesiden er også kommet op at køre på en hurtigere server.

 

Senere kommer en opdatering, specielt med henblik på brugere af tablets og smartphones.

10-01-2017 Lis og Lindy Søndergaard

Vi er nødt til igen at minde om, at grundejerforeningen ikke har ansatte, der skal rydde op efter beboerne. Endnu et juletræ er nu henstillet ved containeren. Den ansvarlige bedes klippe det i stykker og smide op i containeren, der står en grensaks lige indenfor døren i skuret.

Desuden må vi henstille, at der ikke affyres mere nytårsfyrværkeri. Det er som bekendt ulovligt efter 1. januar.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

07-01-2017 Lis og Lindy Søndergaard

Husk at parkere 30 cm fra kantstenen når der kommer sne eller isslag.

Med venlig hilsen

Lindy

02-01-2017 Lis og Lindy Søndergaard

Der står 2 juletræer ved containeren - bedes fjernet af rette vedkommende.

Desuden er affald fra nytårsskyderiet smidt op i traileren - bedes kørt væk af de, der har været så flinke at rydde op.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen