Ekstraordinær generalforsamling 23. oktober 2019

30-08-2019 Ole Gregersen

Kære alle.

Så kan du godt sætte et stort kryds i kalenderen: Onsdag den 23. oktober 2019, kl. 19:00 afholder vi ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Keilstruplund. Alle får selvfølgelig senere den formelle indkaldelse med dagsorden og bilag m.v.
På den ekstraordinære generalforsamling har vi følgende emner til behandling:
1:
Generel orientering og status på affaldssortering i Kommune og konkret i Keilstruplund
2:
Forslag til fælles løsning omkring affaldssortering i Keilstruplund (til vedtagelse), måske vil der være flere forslag til behandling her
3:
Hvis én fælles løsning ikke kan få det nødvendige flertal (der skal være 2/3-flertal for forslaget), så skal vi første snakke om der via vedtagelse på generalforsamlingen skal fastsættes retningslinjer, krav til implementering af den individuelle affaldsløsning i Keilstruplund
4:
Så kan det også blive relevant at drøfte og evt. vedtage om den individuelle løsning skal etableres via koordinering og økonomisk støtte fra Grundejerforening, altså via det fælles budget, herunder også om etableringen helt eller delvist skal finansieres af Grundejerforeningens økonomi.
Her kan også komme på tale, at vi skal tage stilling til én aktuel kontingentstigning

Lige nu har vi den af generalforsamling nedsatte arbejdsgruppe, som arbejder for og med forslag til etablering af én fælles affaldsløsning. Vi er også begyndt at kigge på, hvordan den individuelle løsning kan tage form, hvis der ikke er flertal for det fælles.

Vi glæder os til at se rigtig mange til den ekstraordinære generalforsamling, hvor vi skal behandle et meget vigtigt spørgsmål som både på kort og lang sigt har meget stor betydning for Keilstruplund.

Ole Gregersen, formand (Nr. 48)