Fælles affaldsløsning i Keilstruplund er lagt død af Kommunen

02-09-2019 Ole Gregersen

Vi har her til aften afholdt møde nr. 3 i arbejdsgruppen om fælles affaldsløsning i Keilstruplund.
Arbejdsgruppen er nu orienteret om resultatet af mit møde med formanden for Miljø og Teknikudvalget Court Møller (B) om en fælles affaldsløsning i Keilstruplund. Arbejdsgruppen har her efter besluttet, at vi ikke går videre med én fælles løsning. Det må nu være op til bestyrelsen om der skal tages andre politiske initiativer. Arbejdsgruppen vil fra nu og frem til den 18. september 2019 arbejder med, hvordan vi på en fornuftig kan implementere den individuelle løsning i Keilstruplund. Du vil senere modtage direkte besked fra os om, hvad der skal ske frem til den 18. september 2019. 

Her har du konklusioner fra mit møde med Kommunens repræsentanter:

Konklusion 1:
Kommunens repræsentanter fastholder at der i Keilstruplund skal være 90% tilslutning til en fælles affaldsløsning (forudsat at løsningen i øvrigt kan godkendes af Kommunen)

Konklusion 2:
Jf. oversigt så vi på 3 forslag til placeringer af én nedgravet affaldsløsning. Alle 3 placeringer er af to firmaer fundet teknisk egnet til etablering af én nedgravet løsning.

Kommunens repræsentanter tilkendegav, at grundet hensynet til optimal affaldssortering forstået som “nærhedsprincippet” kan der ikke forventes godkendelse af kun et affaldssorteringssted i Keilstruplund.

Samtidig med at Kommunen i sagens natur først kan give endelig godkendelse på baggrund af én konkret ansøgning.

Konklusion 3:
Kommunens repræsentanter blev orienteret om evt. alternativ til nedgravet løsning er etablering af en stor (50 kvm.) affaldsplads med en container løsning ved indkørslen/udkørslen til Keilstruplund.

Kommunens repræsentanter tilkendegav, at den heller ikke vil kunne forventes godkendt jf. principper om sortering ved kilden og nærhed.

Her er gældende det samme forbehold som nævnt under ”konklusion 2”.

Konklusion 4:
Kommunens repræsentanter fastholdt og begrundede at Keilstruplund er udlagt til individuel affaldsløsning, primært grundet byggeriets udstrækning, og dermed for store afstande for den enkelte grundejer til en fælles affaldsløsning.

Kommunens repræsentanter tilkendegav afslutningsvis, at hvis en fælles affaldsløsning skal kunne forventes godkendt skal der etableres 3 affaldspladser i Keilstruplund. Og der skal fortsat være 90% tilslutning blandt alle 72 grundejere i Keilstruplund.

Alle grundejere vil i løbet af kort tid modtage en nærmere uddybning fra bestyrelsen/arbejdsgruppen - samtidig med at du skal tage stilling til én række spørgsmål i forhold til den individuel affaldsløsning, som alle grundejere nu vil være forpligtet til at tage stilling til.

Ole Gregersen, formand
Nr. 48