Generalforsamling 28. maj 2020, kl. 19:00 - Budgetforslag 2020/2021

×

Fejlmeddelelse

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls i menu_set_active_trail() (linje 2405 af /var/www/keilstruplund.dk/public_html/includes/menu.inc).
04-05-2020 Ole Gregersen

Generalforsamling 28. maj 2020, kl. 19:00   Budgetforslag for 2020 og for 2021

Nu finder du under menupunktet: "Referater" og ind under "Generalforsamling" budgetforslag for 2020 og for 2021, som skal behandles på generalforsamlingen.

Lige nu har du her:            https://www.keilstruplund.dk/generalforsamling

Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer (§ 9, § 11 og § 17)

Revideret årsregnskab for 2019

Budgetforslag for 2020 og for 2021

Bestyrelsen har udarbejdet et budgetforslag for 2020 og for 2021, hvor vi afsætter 200.000 kr. ekstraordinært til fællesarealer i 2020 og 50.000 kr. ekstraordinært til fællesarealer i 2021, dvs. i alt 250.000 kr. ekstra til fællesarealer, som bestyrelsen foreslår skal tages fra de opsparede midler (provenu ved salg af nr. 34).

Vi har i note 6a og 6b forklaret hvilke udgifter vi ekstraordinært har medtaget i driftsbudget for begge år. Og vi ønsker med generalforsamlingens accept, at finansiere disse ekstra udgifter via vores formue, altså via provenuet for salget af nr. 34.

Vi har også nederst på budgetsiden (under Driftsresultat) skrevet beløbene i 2020 og 2021 for ’Ordinært driftsresultat’, dvs driftsresultatet som det ville se ud uden det ekstraordinære forbrug. Således et underskud på det ordinære driftsbudget på kr. 25.906 i 2020 og et overskud i 2021 på det ordinære driftsbudget på kr. 2.820. 
Sagt på en anden måde - at hvis de ekstraordinære udgifter (note 6a og 6b) ikke finansieres via formuen, vil der være underskud på driftsbudgettet med kr. 225.906 i 2020 og kr. 47.180 i 2021.

I det ordinære driftsbudget er medtaget en udgift på kr. 20.000 til udskiftning af Grundejerforeningens hjemmeside (se note 3).

Samtidig kan I også se af budgettet, at vi skal betale negative renter for at have vores formue stående i banken - det drejer sig om note 4.
Hvad mere alvorligt er, at vores formue er - som den står p.t. ikke sikret - da vi kun i tilfælde af bankens konkurs vil være dækket for kr. 750.000.
Aktuelt har vi lidt over 3,0 mio. kroner stående på en konto i Danske Bank.

Derfor har vi stillet forslag til generalforsamlingen om, at få ændret vedtægterne således at bestyrelsen kan investere vores formue - konkret tænker vi, at der skal investeres 3,0 mio. kr., som er tilvejebragt via salget af nr. 34. Samtidig har vi også klart fornemmet at disse midler skal henstå til der måtte opstå et større behov for en gennemgribende udskiftning af vores vandrør i Keilstruplund.

Bestyrelsen stiller også forslag om uændret kontingent i 2020/2021 og ligeledes uændret beløb til A conto varmebidrag. Vil fremgå af den dagsorden, som kommer ud senest i morgen tirsdag d. 05. maj 2020.

Ole Gregersen, formand (nr. 48)