Hovedresultater fra affaldsundersøgelsen

Her kan du se hovedresultatet af spørgeskemaundersøgelsen om affaldsløsning i Keilstruplund - TAK for de mange svar og kommentarer.

Ønsker du at framelde dig affaldssortering ved kilden for selv at køre på genbrugspladsen med det sorteringspligtige affald (55 svar)

59% Nej
26% Ja

14 huse vil fortsætte med at køre på genbrugspladsen!

Hvis du har sagt NEJ til det foregående spørgsmål - hvor mange containere ønsker du så at få? OBS! du skal ikke tælle dit nuværende stativ til husholdningsaffald med (38 svar)

76% siger 2 containere (+ den til husholdningsaffald)
13% siger 3 containere (+ den til husholdningsaffald)

Heldigvis er der kun 4 huse, der vil have 3 containere + deres husholdningsstativ!

Mener du, at du selv kan finde og få plads til 2 eller 3 containere sammen med dit stativ til husholdningsaffald oppe/nede ved huset eller på gårdspladsen? (55 svar)

48% Ja
38% Nej

Heldigvis er der 26 huse, der umiddelbart selv kan finde plads til 2 eller 3 containere!

Hvis du har sagt JA til det foregående spørgsmål - vil du så selv rulle dine containere ud på vejen, når de skal tømmes? tømmes hver 2. uge og 4. uge (37 svar)

43% Ja
35% Nej

15 huse vil selv rulle deres containere ud til tømning - spørgsmålet er som om de kan gøre det lovligt!

Hvis du har sagt NEJ til det foregående spørgsmål - kan dine nye containere, så placeres i skel ved fortovskanten? (37 svar)

30%  Ja
38 % Nej

14 huse kan ikke umiddelbart få plads til flere containere på egen grund (skel ved fortovskanten)!

Ser du hellere en kollektiv affaldsløsning for Keilstruplund, hvis det var muligt? (55 svar)

59% Ja
24% Nej
9% Blanke

32 huse vil gerne en kollektiv løsning i Keilstruplund - Kommunens krav er 64 huse (= 90% af grundejerforeningens medlemmer)!
13 huse er imod en kollektiv løsning i Keilstruplund - måske kan nogen af disse omvendes, når de får kendskab til løsningen?!
4 huse har ikke taget stilling!

Men glædeligt forventer 35 huse at komme til den ekstrarodinære generalforsamling den 23. oktober 2019.
4 huse vil ikke deltage. Og 12 huse har ikke taget stilling til om de kommer.
Husk! Halvdelen af grundejerne skal være tilstede på generalforsamlingen for at vi kan træffe beslutning: det vil sige at 36 huse skal møde frem til generalforsamlingen. Og de vedtagelser, der skal foretages der 23. oktober 2019, skal ske med kvalificeret flertal - det vil sige at 2/3 af de fremmødte skal stemme for et forslag - blanke stemmer anses for ikke afgivet. Så lad os håber på at der kommer 36 huse - så skal der være 24 stemmer for et konkret forslag for at det kan vedtages. (under forudsætning af at der ikke afgives blanke stemmer).
Se Vedtægternes § 17.

SÅ min opfordring kan ikke være mere tydelig - mød op til generalforsamlingen den 23. oktober 2019 - vi skal træffe nogle meget vigtige beslutninger - som vil påvirke os alle sammen!!!

Ole Gregersen
Nr. 48