Sidste nyt fra arbejdsgruppen om fælles affaldsløsning i Keilstruplund

30-08-2019 Ole Gregersen

Kære alle.

Jeg har på vegne af arbejdsgruppen fremlagt følgende 3 forslag til placering af én fælles affaldsløsning i Keilstruplund. Arbejdsgruppen har indtil videre prioriteret at vi skal gå efter at få én affaldsløsning, hvor vi nedgraver affaldsbeholderne. Det har rigtig mange fordele, hvilket det vil fører for vidt at forklare her. Som alternativ har jeg også præsenteret Kommune for én fælles affaldsløsning som en stor containerplads med 12 containere placeret ved ind- og udkørslen til Keilstruplund, nærmere bestemt på grundstykket ved Nobisvej og hus nr. 1.
Forslag A:

Nedgravet løsning som indeholder 3 placeringssteder, i prioriteret rækkefølge

Alternativt kan det blive nødvendigt med at erstatte én nedgravet beholdere til PAP med en container på jorden.

Vi er enige om, at vi ikke foreslår en nedgravet beholder til husholdningsaffald (med et to kammer system) endnu, MEN vi sikre os at der er plads til én beholder på stederne

Prioritet nr. 1:

Den store vendeplads ved Blok E mellem nr. 85 og den røde brandhane.

Rigtig god og central placering i forhold til beboerne. Renovationsbilen kan parkere med siden til containerne som foreskrevet af kommunen og den kan vende. Ingen bliver direkte visuelt generet af pladsen. Det koster lidt af parkeringsplads ved nr. 85.

Prioritet nr. 2:

"Langs med vejen bag ved Blok D bag ved nr. 36, 38, 40

Containerne skal helst placeres så langt nede mod nr. 36, 38 som muligt fordi niveauforskellen der er mindst

Placering og støttemur ved hækken bag 36/38 etc

Containerne skal helst placeres så langt nede mod 36/38 som muligt fordi niveauforskellen der er mindst - et gæt mellem 1 og 1,2 m.

Man må ikke stå ude på vejen når man fylder i containeren. De skal derfor trækkes ca. 0,8 m tilbage fra kantstenen. Bundpladerne måler 1,7 x 1,7 m og containerne er måske omkring 0,8 m dybe. Fra bagkanten af containerne skal der være 0,8 m passage før støttemuren kan placeres (krav fra Rudersdal Kommune) - altså ialt 2,85 m fra kantsten plus støttemur og ny hæk.

Prioritet nr. 3

”Trianongrunden” ved Blok C ved siden af nr. 53

Rent etableringsmæssigt nok det bedste/billigste sted. 3-4 containere kan placeres fremme på grunden og længst væk fra nr. 53.

Gode adgangsforhold for renovationsbilen. Ingen parkeringspladser går tabt.

Desværre har Kommunen ikke kunnet givet os nogen forhåndsgodkendelse til den fælles løsning. Årsagen er, at vi ikke på det nuværende grundlag kan få lov til blot at nøjes med én nedgravet affaldsløsning selvom vi kun er 72 huse og selv om vi lægger den midt i bebyggelsen.
Ligeledes vil det alternative forslag (Forslag B) med en containerplads ved indkørslen til Keilstruplund heller ikke kun få Kommunens godkendelse.

Lige nu er vi sendt tilbage til start, men arbejdsgruppen mødes på mandag og vil så lægge en ny strategi for hvordan vi kommer videre.

Ole Gregersen
Nr. 48