Spørgeskemaundersøgelsen om affaldsløsning i Keilstruplund er i gang

09-09-2019 Ole Gregersen

Tak for de svar vi allerede har modtaget søndag og i dag mandag. Vi håber selvfølgelig og har brug for flere svar i ugens løb!!!

I har også stillet et par spørgsmål, som kræver svar:

1:
A.Vi håber i fuldtonet vil kæmpe mod Kommunen for en fælles løsning.
B:Der har været andre placeringer i spil. For at forebygge for megen diskussion på GF vil det nok være en god idé at i - i god tid inden GF - orienterer om hvorfor /efter hvilke af jeres opstillede kriterier, at I har fravalgt andre oplagte løsninger (ved grencontaineren, i skrænten på Mølledamsvej, hundeluftergrunden).
SVAR:
A: 
Det har vi og det fortsætter vi med frem til 01. januar 2020. Vi har skrevet til Kommunen. Vi har haft besøg af formanden for Miljø og Teknikudvalget i Kommunen. Vi har et åbent brev på vej til samtlige medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Vi har seperate dialoger med medlemmer af Kommunalbestyrelsen.
B: Det korte svar er, at det desværre ikke er muligt at etablere en fuld nedgravet løsning på de 3 steder, som nævnes i spørgsmålet. Vi har haft besøg af to firmaer, som begge ikke har frarådet en løsning de 3 steder.
De to steder "hundeluftergrunden" og ved grencontaineren vil vi heller ikke kunne få godkendt af Kommunen. Den lange forklaring skal I nok få i forbindelse med generalforsamlingen.

2:
A:Har I undersøgt, om kommunen kan bestemme, at 90 % skal stemme for en fælles ordning for at den kan blive til noget?
B:Har I undersøgt, om der findes sammenlignelige grundejerforeninger, der har en løsning med kun én nedgravet, fælles container? (Kan kommunen bestemme, at en grundejerforening med vores geografiske udstrækning skal have 3 containere?)
SVAR:
A: Det har vi undersøgt og stillet spørgsmålstegn ved det. MEN Kommunen har i skrift og tale fastholdt kravet om de 90% tilslutning. Formelt set henviser Kommunen til en politisk beslutning tilbage fra august 2017.
Men også det vil vi arbejde videre med, MEN det kræver jo også at et meget markant flere i Keilstruplund vil være for en fælles løsning med KUN en affaldsplads.
B: Nej, men vi vil skrive til de andre Grundejerforeninger i Kommunen inden generalforsamlingen. Umiddelbart tror jeg ikke det findes. JA det er suverænt Kommunen der bestemmer antallet af pladser, da de skal godkende et forslag til en fælles affaldsløsning i Keilstruplund. Og umiddelbart har de sagt at én plads er for lidt. MEN I skal huske at der også er en stor del økonomi forbundet med hvis vi skal ud og lave 3 nedgravede løsninger for 72 husstande i Keilstruplund. Umiddelbart koster 1 nedgravet løsning omkring 250.000 - 300.000 kr. (uden en løsning med husholdningsaffald, som jo kommer til senere).

3:
Deklarationen tillader ikke affaldsbeholdere ved fortovskanten.
SVAR:
Desværre deler jeg ikke denne opfattelse. Det er jo besluttet, at alle husstande i DK skal affaldssortere ved kilden. Og umiddelbart vil sådanne beslutninger truffet i Folketinget og udmøntet i en række kommunale beslutninger tilsidesætte, hvad der står i "Deklarationen" for Keilstruplund. Som det er udtryk af Kommunens repræsentanter overfor mig: De kan ikke se nogen som helst saglig grund til at der IKKE skal kunne placeres både 2-3 og 4 affaldsbeholdere ved hvert hus i Keilstruplund.

4:
Jeg er usikker på, hvad grundejerforeningen i givet fald skulle finansiere i forhold til den individuelle affaldsløsning.
SVAR:
I arbejdsgruppen har vi talt om et fælles indkøb af "skjuler", altså at affaldsbeholderne bygges ind i et pænt cassettesystem som 100% følger den arkitektoniske linje i Keilstruplund. Og vi har også talt om, at det kunne vedr. dækning af det nødvendige etableringsudgifter (flisearbejde, støbe-, fjernelse af hæk og stensætning m.v.)
For at angive en fornemmelse koster 2 stk. pæne skjulere i omegnen af mellem kr. 9.000 og kr. 18.000 (men her vil jo nok kunne hentes en hel del rabat ved storkøb)

Ole Gregersen
Nr. 48