Spørgsmål til alle grundejere i Keilstruplund

07-09-2019 Bestyrelsen

Vi har her til aften udsendt mail med en redegørelse for arbejdet med en affaldsløsning i Keilstruplund. Sammen med redegørelse er også et spørgeskema med en række spørgsmål som det er meget vigtigt at vi får svar på hurtigst muligt af hensyn til det videre arbejde og forberedelsen af den ekstraordinære generalforsamlingen onsdag den 23. oktober 2019.

OBS! Ved en fejl blev der vedhæftet to filer til mailen. Redegørelsen med min signatur til sidst er den, du skal læse. 

Vi håber du vil bruge tid på at sætte dig ind i materialet og give os svar på spørgsmålene. Det er super vigtigt!

Ole Gregersen, formand
Nr. 48

N.B. De grundejere der ikke står tilmeldt hjemmesiden med en mailadresse får materialet i deres postkasser på mandag med en opfordring til at give os deres mailadresse.