Nyheder

Vi har igen fået information om, at der IGEN er set en rotte i Keilstruplund, nu i haverne ved Blok D i haven ved nr. 48. Løb igennem hækken til nr. 50.

Måske er der flere rotter, så hold udkig. Det er vigtigt at vi bliver ved med at anmelde det til Kommunen, så vi presser dem til at gøre noget.

... Læs mere
Ole Gregersen 0 | Tags: Igen rotter i Keilstruplund

Vi har igen fået information om, at der er set en rotte i Keilstruplund, nu i haverne ved Blok D.

Måske er der flere rotter, så hold udkig.

... Læs mere
Ole Gregersen 0 | Tags: Affaldssortering

Nu skal vi snart til at sortere vores affald

Men hvad sker der egentligt med det, når vi har smidt de sorterede affaldsfraktioner i de nye beholdere?

Rudersdal Kommune er i færd med at indføre en ny ordning for genanvendeligt affald, som gør det muligt at komme af med de genanvendelige affaldstyper papir, plast, metal, glas (og pap*) helt tæt på boligen.

Men hvad sker der egentlig med det sorterede affald, når du har smidt det i affaldsbeholderen?

Det kan du læse mere om her ...

Læs mere
Ole Norlin 0

De regerende kattekonger udfordrer traditionen tro hele Keilstruplund til at mødes og slå katten af tønden.

Vi glæder os til at se jer alle sammen søndag kl. 11 på legepladsen.

Programmet:

  • Slå katten af tønden (en tønde til børnene og en tønde til de voksne)
  • Slikposer til børnene
  • Fastelavnsboller og pølser
  • Varm kakao

Tilmelding afleveres i postkassen hos Keilstruplund nr. 12, senest d. 16. februar.

De bedste hilsner
Kattekongerne Anne-Lisbeth (nr. 12) og Carl-Frederik (nr. 7)

Vi har på ny fået information om, at der igen er set en rotte i Keilstruplund, nu på fælles arealet ved Blok B. 

Så vi har desværre igen rotter i Keilstruplund. Og måske også flere...

Læs mere

Først godt nytår til alle i Keilstruplund.

Vi har fået informationer om, at der som sent som i dag er set en rotte i Keilstruplund, nærmere bestemt i Kongevejsrækken. Der er også for et par dage siden samme sted set en kat med en stor rotteunge på slæb.

Så desværre har vi rotter i Keilstruplund. Og med stor sandsynlighed også en eller flere rottereder.

Ser du rotter eller noget der peger i den retning må du gerne gøre to ting, dels give os i bestyrelsen besked, MEN også det mest vigtige: DU skal straks anmelde det til Kommunen via hjemmesiden: ...

Læs mere
Ole Norlin 0

Varmemålerens MWh forbrug i husene vil blive fjernaflæst den 1. januar 2020.

Målerens MWh forbrug kan aflæses manuelt ved at trykke én gang på knappen under displayet.

OBS: Der er ikke lys i målerens display, så det kan være lidt svært at aflæse uden lygte.

... Læs mere