Nyheder

Ole Norlin 0

Grundet rørarbejde i nr. 43 lukkes der for det kolde vand i Blok C (ulige nr. 29 til 53) tirsdag d. 10/12 i tidsrummet 09.00 - 10.00.

Ole Gregersen 0 | Tags: Hvad sker der i Keilstruplund

Kære alle.

Lige lidt informationer til weekenden:

1:
Vi har lige haft et utæt rør ved stophanen i nr. 50. Det er repareret.
Vi har samme udfordring nu i nr. 43. Så det skal repareres hurtigst muligt.
SÅ du må gerne lige kigge efter i og omkring dine stophaner. Er der problemer så kontakt bestyrelsen.

2:
Vores grønne firma Hansons er gået i gang med en større oprydning - trimning og nedskæring samt udtyndning af buskadset og selvsåede træer på Kongevejsskråningen.
Til foråret kigger vi så på yderligere fældning og oprydning på Kongevejsskråningen....

Læs mere

På Keilstruplunds hjemmeside har vi et menupunkt, der hedder ”Links”.

https://www.keilstruplund.dk/page/links

Fremover dels denne del af hjemmesiden op i to afsnit, således

1:

Følgende håndværkere kender Keilstruplund-husene:

Her optages forsk. håndværkere, som kender vores bebyggelse og indretningen af huse i Keilstruplund. Det betyder som oftest, at der i Keilstruplund er gode erfaringer med at bruge de pågældende håndværkere. Det vil også sige, at pris og kvalitet er i god harmoni med hinanden.
Alle...

Læs mere

Rensning af tagrender i Keilstruplund

På det netop afholdte bestyrelsesmøde besluttede vi at afvise et forslag om, at Grundejerforeningen skal stå for rensning af tagrender og nedløbsrør som en fælles løsning betalt via det fælles kontingent. Den enkelte grundejer har nu mulighed for selv at indgå en aftale med firmaet: RENT IND – er har du kontaktoplysninger på firmaet: mail jb@rentind.dk – telefon 26 16 20 81

Du kan se mere om firmaet på: https://www.rentind.dk/
Hvis du vil gøre...

Læs mere
Ole Gregersen 0 | Tags: HUSKE REGLER FOR VINTERSNERYDNING

Vintersnerydning står for døren

Vi skal minde om 3 ting her på grænsen til snerydningsperioden.

1:
Beskæring
Den enkelte grundejer har pligt til at beskære sin beplantning, så den ikke hænger i vejen for manden med snerydningsmaskinen og andre der færdes på fortovet. Det vil sige, at beplantningen skal skæres ind til ca. 30 cm fra fortovet. Tjek lige om du har noget der hænger ud over dit fortov til gene for andre

2:
Snerydning
Hvis der er udsigt til snevejr, henstilles det at biler parkeres min....

Læs mere
Ole Gregersen 0 | Tags: Lukket for vand i dag mandag

Vi har haft et utæt vandrør i Blok D (nr. 50) - og derfor var det nødvendigt at lukke for vandet til hele Blok D i dag mandag (18.11.) i en kort periode. Desværre fik vi ikke meldt det ud på hjemmesiden, hvilket vi beklager.

Ole Gregersen, nr. 48

 

 

 

 

Ole Gregersen 0 | Tags: Nye affaldsbeholdere