Nyheder

Ole Gregersen 0 | Tags: Skjuler / skjulersystem

Nej nej vi gider ikke mere affald, MEN bare rolig det er ikke noget alvorligt!
Vil du være med til at have indflydelse på, hvilken skjuler/skjulersystem vi skal vælge i Keilstruplund.

Generalforsamlingen vedtog som bekendt en række anbefalinger for den individuelle affaldsløsning i Keilstruplund.

Her skal der bl.a. arbejdes videre med at finde en egnet skjuler/skjulersystem til de NYE affaldsbeholdere, som vi får i løbet af 2020.

Det er muligt at etablere et skjulersystem, så længe de overholder reglerne om adgangsveje fastsat af Kommunalbestyrelsen...

Læs mere
Ole Norlin 0

Efter henvendelse fra flere beboere har vi besluttet at tillade yderligere én grenbunke ved Mølledamsvej.
Der vil således være tale om 2 grenbunker:

    ...
Læs mere
Bestyrelsen 0 | Tags: Vedtægtsændringer

Der er sket flere ting i foreningens regi i de sidste 2-3 år,som har vist, der er behov for at vedtægterne bliver gået igennem med en tættekam. Senest det forkastede forslag ved den ordinære generalforsamling i foråret.

Derfor har bestyrelsen besluttet at nedsætte et ad. -hoc-udvalg, som skal se nærmere på vores vedtægter.
Vi inviterer de grundejere, som er interesseret i dette arbejde, at deltage i udvalget. Arbejdet med...

Læs mere
Ole Gregersen 0 | Tags: Affaldssortering i Keilstruplund

IKKE MERE SNAK OM AFFALD – GENERALFORSAMLINGEN TRAF EN KLAR AFGØRELSE – DU SKAL SORTERE PAPIR, PLAST, GLAS, METAL OG PAP VED EGEN HUSSTAND

Generalforsamlingen i går aftes traf en klar beslutning: den enkelte grundejer i Keilstruplund skal selv fremadrettet løse udfordringen med affaldssortering. Der bliver derfor ikke nogen fælles affaldsløsning i Keilstruplund.

Det var et flot fremmøde: 60 grundejere var repræsenteret ud af 72. Fra Blok D var fremmødet 100%. Blok C og E lige efter begge med 94%. A med 86%. Blok B med 56%.

Nu kan du begynde at glæde dig...

Læs mere
Spørgsmål:
Og hvis individuel løsning - så står der “ikke niveauforskel”; kantsten regnes ikke for niveau, vel?

SVAR:
Kansten regnes ikke for niveauforskel.

I Kommunens affaldsregulativ står der følgende:

"2.1.
Adgangsvejen skal være plan, jævn og kørefast, og have egenskaber, der svarer til belægninger med fliser, asfalt eller anden kørefast belægning og skal være uden trin, der generer kørsel af sækkekærre eller beholdere på hjul.

2.2.
Adgangsvejen skal så vidt muligt være uden stigning eller fald, men...

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 23. oktober 2019 kl. 19:00 – 22:30
I Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1 - Glassalen (1. sal)

På baggrund af en henvendelse fra en grundejer har bestyrelsen fået en juridisk vurdering af, hvilken afstemningsform der skal anvendes ved den ekstraordinære generalforsamling. Efter foreningsret kræver det udtrykkelig hjemmel i vedtægterne, hvis en beslutning kun kan træffes med kvalificeret flertal. Det kan også ses i den juridiske litteratur.

Da vores Vedtægter kun indeholder hjemmel til dette ved...

Læs mere

B E R I G T I G E L S E

Bestyrelsen indkalder hermed til:

Ekstraordinær generalforsamling

Onsdag den 23. oktober 2019

Fra kl. 19:00 – 22:30

I Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1

Glassalen (1. sal)

Du finder alle materialer under menypunkter: "Referater" - klik ind under "Generalforsamling"

Indkaldelsen med alle materialer er også omdelt i jeres postkasser her til aften....

Læs mere