Nyheder

Under menyen "Referater" - "Andre dokumenter" findes nu haveudvalgets komissorium, som blev godkendt af bestyrelsen i går aftes (d. 25.06.2019).

Mads-Jacob fra bestyrelsen indkalder det siddende haveudvalg til en møderække, som skal bringe os frem til at kunne behandle en samlet plan med økonomi i forbindelse med generalforsamlingen den 28. maj 2020.

Udvalget arbejder frem til den 10. januar 2020, hvor forslaget med økonomi skal afleveres til bestyrelsen.

Ole Gregersen, nr. 48

Grundlag for arbejdet med affaldssortering i Grundejerforening Keilstruplund.

Da et flertal af grundejerne i Keilstruplund via en undersøgelse tilbage i har tilkendegivet at de kunne ønske sig en fælles løsning af affaldssorteringen, herunder en fælles affaldssorteringsplads, er det primært arbejdsgruppens opgave at undersøge og tilvejebringe et beslutningsgrundlag til én fælles løsning, som kan fremlægges på én ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2019.

Arbejdsgruppen skal ikke forholde sig til et for / imod en fælles løsning. Det er generalforsamlingens ansvar.

...

Læs mere
Bestyrelsen 0 | Tags: Mødeplan for bestyrelsen

Vi har allerede afholdt to bestyrelsesmøder, senest i går aftes. Vi har i særdeleshed fokus den kommende affaldssorteringen i Keilstruplund. Og bestyrelsen venter fortsat på Kommunens udspil med nye regler - se mit tidligere opslag. Og det er fortsat sådan at bestyrelsen ikke kan forestille sig at vi ikke kan nå til enighed om en fælles affaldssortering. Bestyrelsen er af den opfattelse, at det både på kort sigt og på lang sigt vil blive en rigtig dårlig og uhensigtsmæssig løsning, hvis alle grundejerne skal have deres egen affaldssortering. Ellers var det i går de grønne områder i...

Læs mere
Bestyrelsen 0 | Tags: Container

Som de fleste nok har set det allerede har vi fået besøg af endnu én container i Keilstruplund. Den er sat op ud for nr. 45. Containeren er nødvendig fordi hus nr. 45 skal renoveres. Arbejdet forventer at varer henover 3-4 uger. Og starter omkring den 01. juli. Vi forventer den er væk lige efter den 01. august 2019.

Hilsen
Ole Gregersen, nr. 48

 

 

Bestyrelsen 0 | Tags: Fælles affaldssortering?

Affaldssortering - senest nyt fra Kommunen:

Jeg har et par omgange siden generalforsamlingen snakket med Kommunen om den kommende affaldssortering. Og jeg har ikke lagt skjul på, at vi (bestyrelsen) arbejder for at vi får en fælles affaldssortering. Vi er også helt klar på at vores forslag til placering af én fælles affaldsplads skal godkendes af én generalforsamling.

Jeg er nu orienteret om, at Kommunen i næste uge udsender ny information om den kommende sorteringsordnings betydning ud til alle...

Læs mere

Langt om længe har bestyrelsen fået hul igennem til Kloakmesteren for et serviceeftersyn af din rottespærre.
Det er super vigtigt at vi står sammen mod den udfordring vi har med rotter i Keilstruplund. Og det betyder, at vi på det kraftigste opfordre dig til at tage imod kloakmesterens tilbud om service. Vi har aftalt én særlig fordelagtig pris for service.
Kloakmesteren kommer 3 dage i juli måned 2019 (19.07., 20.07. og 21.07.) I behøver ikke være hjemme!- dog skal der indgås en nærmere aftale hvis du bor i Kongevejsrækken - her kan du aftale den tid, der passer dig bedst.

... Læs mere
Bestyrelsen 0 | Tags: Kan vi hjælpe?

Kære alle.

Der har i dag været brand i nr. 34, som er totalskadet. Der er også skader i nr. 36. Men heldigvis blev branden hurtigt opdaget og brandvæsenet tilkaldt, ellers kunne branden hurtigt have antændt tagene i hele D-rækken.

Godt det ikke gik så galt, og godt, at ingen personer kom til skade. Branden opstod, da en smed med skærebrænder var i færd med at skære den store ekspansionsbeholder...

Læs mere