Nyheder

Ole Gregersen 0 | Tags: Sankt Hans

SANKT HANS AFTEN I KEILSTRUPLUND - vi holder fast i vores gode tradition

Bestyrelsen tænder op i grillen fra kl. 17 på bålpladsen. Vi åbner for Varmecentralen, så I kan hente borde og stole.
Vi sigter mod at spise sammen ca. kl. 18. Og vi tænder bålet kl 20 - og synger en dæmpet bålsang.
Så ta' din mad og drikkevarer med på bålpladsen. Lav en aftale med din nabo om at mødes til en hyggelig Sankt Hans aften i Keilstruplund

Vel mødt - vi glæder os til at se jer.

Bestyrelsen (Ole G)

Ole Gregersen 0 | Tags: Generalforsamling 2020

FORSLAG TIL BESLUTNING OM OPHÆVELSE AF DE EKSISTERENDE REGLER FOR UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SKURE I KEILSTRUPLUND

Bebyggelsen er nu mere end 50 år gammel. Rundt om kan vi se, at flere og flere skure trænger til renovering eller står overfor en nedrivning og dermed bygning af nyt skur. Der ses også enkelte nye skure rundt i bebyggelsen. Og det er interessante er, at hovedparten af de nybyggede skure ikke følger Deklarationens bestemmelse. Da vi i den nuværende bestyrelse har oplevet ikke mindre end 4 byggesager indenfor ganske kort tid, hvor man som grundejer gerne...

Læs mere
Ole Gregersen 0 | Tags: Ordinær generalforsamling 2020

Kære alle

Grundejerforeningen Keilstruplund – Generalforsamling 2020
Indkaldelse / dagsorden


I henhold til GF’s vedtægter § 14 indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Keilstruplund.

 

Torsdag den 18. juni 2020 kl. 18.45

Med indskrivning fra kl. 18:30, kom venligst i god tid!

I Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246 B, 2840 Holte

Per Kirkeby mødelokale

MAX 50 personer!

Nu har regeringen lempet forsamlingsforbuddet....

Læs mere
Ole Gregersen 0 | Tags: Nyt udspil fra regeringen

På baggrund af det jeg har kunnet læse mig til om Regeringens nye udspil til en mere ensartet affaldssortering over hele landet, har jeg rettet henvendelse til Rudersdal Kommune for at høre, hvad de tænker - og hvilke konsekvenser, det kan få for os i Keilstruplund. Det er jo sådan at vi alle sammen i løbet af de kommende par uger vil modtage de nye affaldsbeholdere og skal påbegynde affaldssorteringen i fase 1.

Kommunen understreger i deres svar til mig, at der ikke er tale om et helt nyt affaldssorteringssystem, men supplement til den ordning som Kommunen er ved at udrulle. Og som...

Læs mere
Ole Gregersen | Tags: Grenbunke ved bålpladsen

Vi har nu et stykke tid haft en fin stor grenbunke opsamling ved bålpladsen. Den lukker vi ned nu og der vil ske afhentning. Så fra søndag den 07. juni 2020 må du ikke smide mere affald ved bålpladsen. Fra mandag i næste uge må du igen bruge containeren til ALT dit haveaffald.

Ole Gregersen, nr. 48

Ole Gregersen 0 | Tags: Affaldssortering

Slut med forskellige systemer

Affaldssorteringen skal ensartes over hele landet, og det skal ske med et system, hvor affaldet deles op i ti forskellige typer.
Det mener regeringen, der kommer med forslaget som en del af en klimahandlingsplan, som skal bringe Danmarks udledning af drivhusgasser ned.

Ifølge miljøminister Lea Wermelin (S) skal affald sorteres på samme måde, uanset om det i hjemmet, sommerhuset, på arbejdspladsen eller i det offentlige rum.
Det handler om, at hvis vi skal genanvende og genbruge mere, skal vi også sortere mere.
...

Læs mere
Ole Gregersen 0 | Tags: Ingen træer fældes

Til orientering for alle.

Kongevejsskråningen: Der er ikke stemning for/flertal for en fældning af det store birketræ. Der er dog ingen tvivl om, at havde vi stillet en topbeskæring i udsigt vil der kunne skabes et flertal for det. Men i bestyrelsen har vi valgt at følge eksperternes råd om, at træerne vil gå ud, hvis de beskæres.

De to store træer ved Blok B (skel til Mølledamsvej 20): Der er heller ikke stemning for/flertal for en fældning af de to store træer. Her er ikke noget markant ønske, der peger i retning af, at udfaldet ville være...

Læs mere