Nyheder

Ole Gregersen 0 | Tags: Gratis fliser og sten

Vi har en del fliser og brosten m.v. i overskud. Du kan se dem på det billede jeg har lagt i fotogalleriet på hjemmesiden. Du kan hente dem gratis, hvis du kan bruge dem. Du kan tage hele partiet eller det du har brug for. Du finder dem bag det åbne skur ved P-pladsen for traileren. De skal helst væk hurtigst muligt.

Ole Gregersen, formand (nr. 48)

Ole Gregersen 0 | Tags: Budgetforslag
Ole Gregersen 0 | Tags: Regnskab for 2019, revideret

Generalforsamlingen torsdag den 28. maj 2020, kl. 19:00 i Birkerød Idrætscenter - Årsregnskab for 2019

Nu finder du under menupunktet: "Referater" og ind under "Generalforsamling" det reviderede årsregnskab for 2019, som skal behandles på generalforsamlingen.

Lige nu har du her:    https://www.keilstruplund.dk/generalforsamling

Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer (§ 9, § 11 og § 17)

Revideret årsregnskab for 2019

Ole Gregersen, formand (nr. 48)

Ole Gregersen 0 | Tags: E-post til bestyrelsen

Kære alle.

Vi har over den seneste tid haft problemer med at modtage E-post til bestyrelsen på den fælles e-mail-adresse: bestyrelsen@keilstruplund.dk
BRUG IKKE DEN FÆLLES E-MAIL-ADRESSE!

Vi skal derfor henstille til - AT I INDTIL VIDERE - sende E-post til bestyrelsen via formand@keilstruplund.dk

I kan også i selve "Beboer-listen" finde vores mailadresser, hvis I har brug for dem.

Vi beklager, at det er lidt besværligt, men vores hjemmeside er...

Læs mere
Ole Gregersen 0 | Tags: Afsætningsplads

FORSLAG til fundament for afsætningsplads til affaldsbeholdere. (fra Bent Høgsberg, nr. 53)

Vi har før skrevet om de initiativer, som er i gang i forhold til at implementere den individuelle affaldsordning i Keilstruplund. Jeg henviser således til et opslag her på hjemmesiden fra 11. april 2020 om hvad nogle grundejere gør i Kongevejsrækken. Her skrev jeg også, at bestyrelsen havde godkendt det skjulersystem, som kan se ved nr. 77. Det betyder, at man som grundejer kan få et tilskud på kr. 500,-.

Nu har Bent Høgsberg, som bor i nr. 53 sendt et godt forslag...

Læs mere
Ole Gregersen 0 | Tags: Affaldssortering

I Kongevejsrækken har de etableret et flot trædække som afsætningssted for de kommende affaldsbeholdere til affaldssortering.
De har allerede tænkt over det i Kongevejsrækken, men for at at vi sikker på at alle er opmærksom på det. Så skal afsætningsstedet etableres på egen grund og ca. 30 cm. fra fortovskanten. Er du usikker så kontakt os lige, så vi kan hjælpe dig.

Det har betydning for vores snerydning - og derfor skriver vi i de Fælles regler, således:

 

Hvor kommunen har krævet affaldsstativer placeret i fortovsniveau, skal disse...

Læs mere
Ole Gregersen 0 | Tags: Generalforsamling 2020

Bestyrelsen har fået spørgsmål til vores vedtægtsændring til § 9, som skal stilles da vi i § 11 ønsker mulighed for optagelse af lån, hvis det bliver nødvendigt.
Bestyrelsen vil gerne at § 9 kommer til at se sådan ud:
"§ 9.

For dispositioner, foretaget af bestyrelsen inden for de ved nærværende vedtægter givne bemyndigelser eller i henhold til særlig bemyndigelse efter generalforsamlingsbeslutning, hæfter de enkelte ejendomme ligeligt for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Der kan på intet tidspunkt pålægges medlemmerne solidarisk...

Læs mere