Nyheder

Ole Gregersen 0 | Tags: Ordinær generalforsamling 2020

Kære grundejer.
Grundejerforeningen Keilstruplund afholder generalforsamling 2020, således:

I henhold til GF’s vedtægter § 14 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Keilstruplund torsdag den 28. maj 2019 kl. 19.00 I Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1 Glassalen på 1. sal

Er vi ikke så langt i genåbningen af Danmark, at vi må samles mere end 10 personer eller er der endnu ikke adgang til Kommunens mødelokale FLYTTES generalforsamlingen i første omgang til torsdag den 18. juni 2020. Er det heller ikke muligt vil generalforsamlingen...

Læs mere
Ole Gregersen 0 | Tags: Tilskud til skjulersystem

I forlængelse af, at Kommunen nu har meldt ud at vi får de nye affaldsbeholdere til Keilstruplund, er vi alle begyndt at overveje hvordan vi gør det helt individuelt så det passer til vores husstand.

I Kongevejsrækken har de taget initiativ til at gøre det i fællesskab. Og det støtter vi i sagens natur i bestyrelsen. Så bestyrelsen har sagt god for, at hvis nogen i Keilstruplund ønsker at få affaldsbeholderne sat på egen grund ved fortovs niveau og pakke dem pænt ind i et skjulersystem, som det de har tænkt sig i Kongevejsrækken støtter Grundejerforeningen det med kr. 500,- med...

Læs mere

Der vil helt sikkert opstå en masse gode spørgsmål omkring den NYE affaldssortering, som vi snart skal i gang med i Keilstruplund. Derfor er det godt at I sender jeres spørgsmål, erfaringer og andet til bestyrelsen, som vil vi søge for at vi får delt oplysninger og erfaringer med hinanden.
1:
Flere af jer har spurgt om det vil være muligt at få en stor fælles PAP-container i stedet for at hver grundejer selv skal have en PAP-beholder stående.
F.eks. kunne vi sætte en stor 1.000 liters PAP-container sammen med vores grønt-container
MEN desværre er det ikke lovligt - det...

Læs mere

Kære alle.

Vi regner med, at vi kan afholde den årlige MARKVANDRING i Keilstruplund tirsdag den 21. april 2020, vi starter fra legepladsen kl. 17:00.
Hvis du har noget vi skal kigge på må du lige sende os en mail, så kigger vi forbi hos dig efter kl. 17. Vi følger selvfølgelig alle de sundhedsmæssige foreskrifter, når vi færdes rundt.
Markvandringen har primært til formål at vi kigger på vores fælles arealer - hvad skal der beskæres, hvad skal fældes osv. - men vi kan selvfølgelig også kigge på, hvis du har byggeprojekter i gang og gerne vil have vores mening om dem....

Læs mere
Ole Gregersen 0 | Tags: Affaldssortering i Keilstruplund

Du får nye affaldsbeholdere til at sortere dit affald

Alle grundejere i Keilstruplund har i deres E-boks modtaget en mail fra Kommunen med denne overskrift.
Bemærk at du har nu frem til den 27. april 2020 til at foretage til- og afmelding på de nye affaldsbeholdere.

De leveres på din adresse i slutningen af juni måned eller begyndelsen af juli måned 2020.

Du får en masse oplysninger i mailen fra Kommunen. Og der er også medsendt en pjece til dig om "Nye affaldsbeholdere i 2020".

I Grundejerforeningen Keilstruplund har vi med stort flertal valgt...

Læs mere
Ole Gregersen 0 | Tags: Brug containeren fortrinsvis

Selvom vi er ramt af corona krisen bliver det påske. Påske er som regel ensbetydende med, at rigtig mange grundejere klipper ned, tynder ud, fælder træer og klipper hæk m.v. og dette års påske vil nok ikke blive en undtagelse fra den regel.
Men vi har iagttaget, at rigtig mange af os allerede er begyndt og har klippet ned og trimmet haven........

Så derfor har vi i bestyrelsen besluttet, at der ikke bliver nogen grenbunker nogen steder i Keilstruplund til påske.
Så hvis du har behov for at komme af med grenaffald og andet grønt affald........

1:
Så skal...

Læs mere
Ole Gregersen 0 | Tags: COVID-19

TO NYHEDER: - Corona og Rotter -

Corona: På baggrund af mit opslag fra i torsdag har en af de unge, der bor her i Keilstruplund henvendt sig til mig, da hun gerne vil hjælpe som hundelufter.
Så hvis nogen af jer har brug for at få luftet jeres hund og ikke selv har mulighed for det, så kan jeg sætte jer i forbindelse med den pågældende.

Rotter: Ja - så er de desværre på spil igen. I nr. 48 og nr. 46 (Blok D) er der en rotte, som pendler rundt. Sidst set i går aftes. ER ANMELDT TIL KOMMUNEN
I baghaven til nr. 27 (Blok A) har vi måske fundet spor af 1-2 rottegange,...

Læs mere