Nyheder

Bestyrelsen 0 | Tags: Vedtægtsændringer

Der er sket flere ting i foreningens regi i de sidste 2-3 år,som har vist, der er behov for at vedtægterne bliver gået igennem med en tættekam. Senest det forkastede forslag ved den ordinære generalforsamling i foråret.

Derfor har bestyrelsen besluttet at nedsætte et ad. -hoc-udvalg, som skal se nærmere på vores vedtægter.
Vi inviterer de grundejere, som er interesseret i dette arbejde, at deltage i udvalget. Arbejdet med...

Læs mere
Ole Gregersen 0 | Tags: Affaldssortering i Keilstruplund

IKKE MERE SNAK OM AFFALD – GENERALFORSAMLINGEN TRAF EN KLAR AFGØRELSE – DU SKAL SORTERE PAPIR, PLAST, GLAS, METAL OG PAP VED EGEN HUSSTAND

Generalforsamlingen i går aftes traf en klar beslutning: den enkelte grundejer i Keilstruplund skal selv fremadrettet løse udfordringen med affaldssortering. Der bliver derfor ikke nogen fælles affaldsløsning i Keilstruplund.

Det var et flot fremmøde: 60 grundejere var repræsenteret ud af 72. Fra Blok D var fremmødet 100%. Blok C og E lige efter begge med 94%. A med 86%. Blok B med 56%.

Nu kan du begynde at glæde dig...

Læs mere
Spørgsmål:
Og hvis individuel løsning - så står der “ikke niveauforskel”; kantsten regnes ikke for niveau, vel?

SVAR:
Kansten regnes ikke for niveauforskel.

I Kommunens affaldsregulativ står der følgende:

"2.1.
Adgangsvejen skal være plan, jævn og kørefast, og have egenskaber, der svarer til belægninger med fliser, asfalt eller anden kørefast belægning og skal være uden trin, der generer kørsel af sækkekærre eller beholdere på hjul.

2.2.
Adgangsvejen skal så vidt muligt være uden stigning eller fald, men...

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 23. oktober 2019 kl. 19:00 – 22:30
I Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1 - Glassalen (1. sal)

På baggrund af en henvendelse fra en grundejer har bestyrelsen fået en juridisk vurdering af, hvilken afstemningsform der skal anvendes ved den ekstraordinære generalforsamling. Efter foreningsret kræver det udtrykkelig hjemmel i vedtægterne, hvis en beslutning kun kan træffes med kvalificeret flertal. Det kan også ses i den juridiske litteratur.

Da vores Vedtægter kun indeholder hjemmel til dette ved...

Læs mere

B E R I G T I G E L S E

Bestyrelsen indkalder hermed til:

Ekstraordinær generalforsamling

Onsdag den 23. oktober 2019

Fra kl. 19:00 – 22:30

I Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1

Glassalen (1. sal)

Du finder alle materialer under menypunkter: "Referater" - klik ind under "Generalforsamling"

Indkaldelsen med alle materialer er også omdelt i jeres postkasser her til aften....

Læs mere
Ole Norlin 0

Så har jeg endnu engang repareret strømkablet til traileren :-)
... og skiftet et par pærer.

 

Jeg opfordrer til, at man fremover behandler traileren med forsigtighed.

Kablet til traileren har været udsat for stor overbelastning, idet flere strømledere var revet over.

Fjern derfor strømkablet fra bilen INDEN traileren afmonteres fra krogen, og undlad at trække i kablet når stikket afmonteres.

Næste gang kan det blive nødvendigt at eftermontere et helt nyt ledningsnet...

Læs mere
Bestyrelsen 0 | Tags: Hunde i Keilstruplund

Kære hundeejere i Keilstruplund.

Vi har efterhånden mange dejlige hunde i Keilstruplund. Og vi er for det meste gode til at omgås hinanden os uden hund og jer med hund.
Til bestyrelsesmødet i går aftes forelå der dog en del henvendelser fra grundejere rundt i flere blokke, som føler sig en hel del generet af nogen af de mange dejlige hunde i Keilstruplund.

Så vi vil fra bestyrelsen minde hundenes ejere om følgende:

  • Hvis hunde står ude og gør løs, må de tages ind
  • Nogle hunde der efterlades alene hjemme i dagtimerne, står og gør løs - vær opmærksom på det...
Læs mere