Nyheder

Under menyen "Referater" - "Andre dokumenter" findes nu haveudvalgets komissorium, som blev godkendt af bestyrelsen i går aftes (d. 25.06.2019).

Mads-Jacob fra bestyrelsen indkalder det siddende haveudvalg til en møderække, som skal bringe os frem til at kunne behandle en samlet plan med økonomi i forbindelse med generalforsamlingen den 28. maj 2020.

Udvalget arbejder frem til den 10. januar 2020, hvor forslaget med økonomi skal afleveres til bestyrelsen.

Ole Gregersen, nr. 48

Grundlag for arbejdet med affaldssortering i Grundejerforening Keilstruplund.

Da et flertal af grundejerne i Keilstruplund via en undersøgelse tilbage i har tilkendegivet at de kunne ønske sig en fælles løsning af affaldssorteringen, herunder en fælles affaldssorteringsplads, er det primært arbejdsgruppens opgave at undersøge og tilvejebringe et beslutningsgrundlag til én fælles løsning, som kan fremlægges på én ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2019.

Arbejdsgruppen skal ikke forholde sig til et for / imod en fælles løsning. Det er generalforsamlingens ansvar.

...

Læs mere
Bestyrelsen 0 | Tags: Mødeplan for bestyrelsen

Vi har allerede afholdt to bestyrelsesmøder, senest i går aftes. Vi har i særdeleshed fokus den kommende affaldssorteringen i Keilstruplund. Og bestyrelsen venter fortsat på Kommunens udspil med nye regler - se mit tidligere opslag. Og det er fortsat sådan at bestyrelsen ikke kan forestille sig at vi ikke kan nå til enighed om en fælles affaldssortering. Bestyrelsen er af den opfattelse, at det både på kort sigt og på lang sigt vil blive en rigtig dårlig og uhensigtsmæssig løsning, hvis alle grundejerne skal have deres egen affaldssortering. Ellers var det i går de grønne områder i...

Læs mere
Bestyrelsen 0 | Tags: Fælles affaldssortering?

Affaldssortering - senest nyt fra Kommunen:

Jeg har et par omgange siden generalforsamlingen snakket med Kommunen om den kommende affaldssortering. Og jeg har ikke lagt skjul på, at vi (bestyrelsen) arbejder for at vi får en fælles affaldssortering. Vi er også helt klar på at vores forslag til placering af én fælles affaldsplads skal godkendes af én generalforsamling.

Jeg er nu orienteret om, at Kommunen i næste uge udsender ny information om den kommende sorteringsordnings betydning ud til alle...

Læs mere

Langt om længe har bestyrelsen fået hul igennem til Kloakmesteren for et serviceeftersyn af din rottespærre.
Det er super vigtigt at vi står sammen mod den udfordring vi har med rotter i Keilstruplund. Og det betyder, at vi på det kraftigste opfordre dig til at tage imod kloakmesterens tilbud om service. Vi har aftalt én særlig fordelagtig pris for service.
Kloakmesteren kommer 3 dage i juli måned 2019 (19.07., 20.07. og 21.07.) I behøver ikke være hjemme!- dog skal der indgås en nærmere aftale hvis du bor i Kongevejsrækken - her kan du aftale den tid, der passer dig bedst.

... Læs mere
Ole Gregersen 0 | Tags: Affaldssortering

Så er den nye bestyrelse trukket i arbejdstøjet. Et udmærket bestyrelsesmøde på godt 3 ½ timer blev brugt til gode diskussioner, overdragelsesforretning og ikke mindst en masse gode beslutninger.
Bestyrelsen traf beslutning om, at vi nu får én hjertestarter i Keilstruplund - flere oplysninger om det, når vi er på plads med den.

På bestyrelsesmødet i juni måned drøfter vi det videre arbejde i "Haveudvalget" - og hvordan vi kommer videre med udviklingen af de grønne områder i Keilstruplund.

Med hensyn til den kommende pligt for os alle til affaldssortering har vi i...

Læs mere
Ole Gregersen 0 | Tags: Affaldssortering

Tak for et flot fremmøde til generalforsamlingen i går aftes. Det store fremmøde havde jo sammenhæng med, at der skulle tages stilling til vigtige spørgsmål i Keilstruplund. Beslutninger som betyder noget for os alle. Den afgående bestyrelses forslag fik alle en hård medfart, men stor anerkendelse til det kæmpe arbejde som de havde lagt i forslagene. Ændringer af vedtægterne blev nedstemt. Forslag til kollektiv affaldssortering blev også nedstemt, således at beslutningen er udsat til senere. Det er nu op til den nye bestyrelse at skaffe et bedre beslutningsgrundlag for en kollektiv løsning...

Læs mere