Nyheder

Bestyrelsen 0

Her er lidt mere information.

Som nævnt mødes vi kl. 9:30 ved legepladsen. 

Vi har planlagt følgende aktiviteter. Hvis I allerede nu vil melde jer til en eller flere af nedennævnte aktiviteter, kan I sende mail til bestyrelsen@keilstruplund.dk. Ellers fordeler vi opgaverne på dagen.

Praktiske opgaver

 • Før vi mødes
  • Opstilling borde og stole på legepladsen. Fra kl. 9:15
  • Forberede forplejningen vi kan starte på (Kaffe, te og f.eks. snegle, små tallerkner, bestik,...
Læs mere
Ole Norlin

Fra og med i dag og 3 uger frem er det muligt for beboerne at lægge grenaffald i bunke på:

 • Skråningen ved bålpladsen (på den sydlige halvdel)
 • ...
Læs mere
Ole Norlin

Vi mødes på legepladsen kl. 9:30, hvor vi præsenteres for en liste med alle opgaverne, mens vi nyder lidt kaffe og the.
Der er mange forskellige slags opgaver, og man vælger selv opgaver ud fra listen.
Midt på dagen samles vi på legepladsen og spiser frokost. Det plejer at være rigtig hyggeligt !

Husk på at...

Læs mere
Ole Norlin 0

På torsdag den 11. april har bestyrelsen sin årlige "markvandring", hvor bestyrelsen gennemgår fællesarealerne.
Vi starter kl. 18 ved containeren. Hvis du har ønsker eller forslag vedrørende fællesarealerne, så send en mail til bestyrelsen.

/Bestyrelsen

Ole Norlin

Vi får service på varmecentralen torsdag d. 28 marts, og i den forbindelse vil der blive lukket for det varme brugsvand (samt kortvarigt for centralvarmen).

Der vil blive udført service på​:
• Klimastat (varmeregulering)
• Varmtvandsbeholder
• Varmeveksler

Det bliver nødvendigt at lukke for det varme brugsvand, da varmtvandsbeholderen skal tømmes for vand, renses for kalk og evt. have monteret nye anoder.

Ole Norlin 0

De regerende kattekonger udfordrer traditionen tro hele Keilstruplund til at mødes og slå katten af tønden

Vi glæder os til at se jer alle sammen søndag d. 3. marts kl. 11 på legepladsen

Programmet

Slå katten af tønden (en tønde til børnene og en tønde til de voksne)

 • Slikposer til børnene
 • Fastelavnsboller og pølser
 • Varm kakao
 • De bedste hilsner

Kattekongerne Anne-Lisbeth (nr. 12) og Albert (nr. 5)

Ole Norlin 0

Efter de seneste storme har det været nødvendigt at fælde/partere 2 træer, og det har givet anledning til 2 grenbunker:
En ved ’Hundeluftergrunden’ og en ved Kongevejen tæt på trappen.

Det vil derfor være muligt at smide ekstra grenaffald i disse bunker over de næste 3 uger, hvorefter bunkerne vil blive fjernet.