Affaldssortering i Keilstruplund

Spørgsmål til alle grundejere i Keilstruplund

07-09-2019 Ole Gregersen

Vi har her til aften udsendt mail med en redegørelse for arbejdet med en affaldsløsning i Keilstruplund. Sammen med redegørelse er også et spørgeskema med en række spørgsmål som det er meget vigtigt at vi får svar på hurtigst muligt af hensyn til det videre arbejde og forberedelsen af den ekstraordinære generalforsamlingen onsdag den 23. oktober 2019.

OBS! Ved en fejl blev der vedhæftet to filer til mailen. Redegørelsen med min signatur til sidst er den, du skal læse. 

Svar på Kommunens brev om affaldssortering 02-07-2019

03-07-2019 Ole Gregersen

I kan nu læse Grundejerforeningens svar på Kommunens brev af 02. juli 2019 til alle grundejere i Keilstruplund.

Du finder det under menypunktet: "Referater" - "Andre dokumenter"

Ole Gregersen

Ny affaldsordning - brev fra Kommunen d. 02.07.2019

03-07-2019 Ole Gregersen

Vigtig besked til alle i Keilstruplund.
I dag har du i din e-Boks modtaget brev fra Kommunen om den nye affaldsordning, som for vores vedkommende vil blive udrullet i løbet af 2020. Da vi i Keilstruplund fortsat arbejder på at finde én fælles løsning med én eller måske to affaldssorteringspladser, vil min/bestyrelsens opfordring være at du IKKE foretager dig noget i forhold til Kommunen - hverken at framelde dig ordning eller at tilmelde dig ordningen. Jeg har på vegne af hele Keilstruplund d.d. reageret overfor Kommunen om vores planer i Keilstruplund.