Afstemningsformen må ændres fra kvalificeret - til simpelt flertal